Miljøringens studentstipend

Formålet med stipendet er å inspirere studenter til å øke sine miljøfaglige kvalifikasjoner. Det kan søkes om støtte til å oppsøke FOU-institusjoner eller møter innen fagområdet forurenset grunn og sedimenter. Stipendet kan også brukes til å finansiere egenstudier, presentere resultater eller å øke utbyttet i eget arbeid med masteroppgave. Øvre aldersgrense for søkers stipendtildeling er 30 år, og vedkommende må være tatt opp til et masterprogram ved norsk universitet eller høyskole som er relevant for Miljøringens formål og virksomhet.
Årlig tildeles inntil kr. 20.000,- til ett eller fordelt på to stipender. Den eller de som mottar stipend må benytte det i samsvar med søknaden innen ett år etter tildeling. Mottakeren må presentere skriftlig eller muntlig hva stipendet er blitt brukt til.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her