Generalkonsul O.J. Storms stipendiefond

Fondets formål er gjennom stipendier til yngre akademiske borgere å formidle kjennskapet i vårt land til fransk og engelsk kultur og åndsliv. Stipend gis til opphold i Frankrike, England eller USA, og anvendes så vel til vitenskapelige studier som til det å hente kjennskap til og impulser fra de nevnte lands liv og institusjoner.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her