Diverse stipend og legater

Deltas stipendordning

Som medlem i Delta kan du søke om stipend til kompetanseutvikling i form av etter- og videreutdanning eller andre læringstiltak. Formål og forutsetninger for å få stipend: - Deltas stipendordning har som formål å støtte yrkesre... Les mer

Diverse stipend og legater

Eckbos Legat

Eckbos Legat er en privat allmennyttig stiftelse. Major og advokat Eivind Eckbo stiftet i 1923 det første av totalt elleve legater. I 2013 ble disse slått sammen til ett legat som årlig yter støtte til enkeltpersoner og ulike prosje... Les mer

Diverse stipend og legater

Ekteparet Sørlies fond

Støtter ulike praktiske tiltak til beste for viltlevende fugler generelt - og som utføres av enkeltpersoner, foreninger m.m. Fondet gir kun driftstilskudd og ikke lønn. Les mer

Diverse stipend og legater

Finsefondet

Fondets målsetning er å støtte forskning, undersøkelser og tiltak som tar sikte på å verne norsk fjellnatur. Søkere kan være privatpersoner, organisasjoner eller bedrifter med konkrete ideer, tiltak eller prosjekter som faller inn u... Les mer

Diverse stipend og legater

Fond for skoleklassers besøk i Eidsvollsbygningen

Kan søkes av alle skoleklasser i grunnskolen utenfor Oslo og Akershus for støtte til reise og besøk i Eidsvollsbygningen. Søknadsfrist: Vanligvis i mars etter annonsering www.eidsvoll.kommune.no og www.eidsvoll1814.no. Les mer

Diverse stipend og legater

Gjensidigestiftelsen

Gjensidigestiftelsen skal fremme trygghet, helse og annet allmennyttig formål. Tiltakene må være forebyggende, utviklende, aktivitetsskapende og samfunnsbyggende. Stiftelsen skal være landsdekkende og kun tildeles prosjekt i Norge.... Les mer

Diverse stipend og legater

Grieg Foundation

Stiftelsen Grieg Foundation deler ut midler til større prosjekter. Det gis ikke støtte til enkeltpersoner eller til sport. Grieg Foundations hovedfokus retter seg mot følgende områder: -Støtte og utdanning til barn og unge på glo... Les mer