Diverse stipend og legater

Eckbos Legat

Eckbos Legat er en privat allmennyttig stiftelse. Major og advokat Eivind Eckbo stiftet i 1923 det første av totalt elleve legater. I 2013 ble disse slått sammen til ett legat som årlig yter støtte til enkeltpersoner og ulike prosje... Les mer

Diverse stipend og legater

Ekteparet Sørlies fond

Støtter ulike praktiske tiltak til beste for viltlevende fugler generelt - og som utføres av enkeltpersoner, foreninger m.m. Fondet gir kun driftstilskudd og ikke lønn. Les mer

Diverse stipend og legater

Finsefondet

Fondets målsetning er å støtte forskning, undersøkelser og tiltak som tar sikte på å verne norsk fjellnatur. Søkere kan være privatpersoner, organisasjoner eller bedrifter med konkrete ideer, tiltak eller prosjekter som faller inn u... Les mer

Diverse stipend og legater

Fond for skoleklassers besøk i Eidsvollsbygningen

Kan søkes av alle skoleklasser i grunnskolen utenfor Oslo og Akershus for støtte til reise og besøk i Eidsvollsbygningen. Søknadsfrist: Vanligvis i mars etter annonsering www.eidsvoll.kommune.no og www.eidsvoll1814.no. Les mer

Diverse stipend og legater

Gjensidigestiftelsen

Gjensidigestiftelsen skal fremme trygghet, helse og annet allmennyttig formål. Tiltakene må være forebyggende, utviklende, aktivitetsskapende og samfunnsbyggende. Stiftelsen skal være landsdekkende og kun tildeles prosjekt i Norge.... Les mer

Diverse stipend og legater

Grieg Foundation

Grieg Foundations formål er: a. Å yte økonomisk støtte til barn og unges utvikling og utdannelse både nasjonalt og internasjonalt. b. Å yte økonomisk støtte til annen samfunnsgagnlig virksomhet. c. Å eie og å stille ut kunstver... Les mer

Diverse stipend og legater

Hans Herman Horns Stiftelse

Hans Herman Horns Stiftelse er en allmennyttig stiftelse som har til formål å støtte tiltak av sosial, humanitær eller samfunnsmessig art. Les mer

Diverse stipend og legater

Hans Thomas Grams stiftelse

Formål: Å støtte ethvert tiltak av sosial, humanitær, kulturell, kunstnerisk, vitenskapelig, forskningsmessig, idrettslig eller samfunnsmessig art eller tiltak og virksomheter, som er beslektet med eller står i forbindelse med de an... Les mer