Diverse stipend og legater

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge tilbyr bl.a. etablererstipend som kan innvilges personer som skal utvikle og etablere egen bedrift. Etablererstipendordningen gjelder for hele landet og for alle næringer, unntatt offentlig virksomhet og landbruk. I... Les mer

Diverse stipend og legater

Johan og Mimi Wesmanns Understøttelsesfond

ondets formål er å hjelpe trengende eller vanskeligstilte i eller ved Oslo. I tråd med oppretters og fondets vedtekter, deles det ut stipender på følgende vis: Første prioritet: - Til medlemmer av Johan og Mimi Wesmanns norske sl... Les mer

Diverse stipend og legater

Jørgen F. Bonnevie Ringnes' minnefond

Til støtte av prosjekter til fremme av humanitære formål og formål som kan bidra til utbredelse av rettferdighet, forståelse og likhet mellom mennesker og samfunn. Fondet yter ikke støtte til utdannelses-/videreutviklingsformål for... Les mer

Diverse stipend og legater

Kaja og Bårds fond for gode formål

Fondet skal gi tilskudd til prosjekter av kunstnerisk, politisk og kulturell art, basert på humanistiske og frihetlige verdier. Det er et hovedpoeng at prosjektene skal komme flere til gode enn den individuelle søker. Prosjektene sk... Les mer

Diverse stipend og legater

Karoline Berentsens legat

Til fremme av humanitære og kulturelle formål. Foreninger og lag i Stavanger kan søke om støtte, ikke enkeltpersoner. Les mer

Diverse stipend og legater

Keyser, Selmer og Smiths legat

Legatets formål er å støtte elever og lærere ved Hartvig Nissens skole. Støtten skal stimulere elevers og læreres interesse og behov innenfor skolens virksomheter eller til støtte for tiltak med slikt formål. Det legges vekt på en... Les mer

Diverse stipend og legater

Kjell og Aase Gustavsens støttefond

Fondet gir støtte til aktiviteter som fremmer esperanto, slik som studiereiser, deltaging på viktige nasjonale og internasjonale treff og ulike andre tiltak som styret finner det viktig å støtte. Det gis støtte både til slike tiltak... Les mer

Diverse stipend og legater

Knud Andreas Rasmussens legat

Legatet tilgodeser: A. Naturvernformål, primært i Hedmark, B. Ansatte i K.A. Rasmussen AS, Hamar, til benyttelse i utdannelsesøyemed, C. Etterkommere etter Torleiv Rasmussen med hensyn til helse, utdannelse og av barmhjertighet. Leg... Les mer

Diverse stipend og legater

Konsul Haldor Viriks legat

Legatet som etter sine vedtekter yter støtte til formål som best tjener til fremme av naturvernet i Norge, og/eller er av ekstra stor interesse for dette, skal foreta utdeling av den disponible legatavkastning. Legatet bevilger ikke... Les mer