Diverse stipend og legater

Halfdan og Ragnhild Wilhelmsens søsterhjemlegat

Stiftelsen skal bidra til utdanning av sykepleierstudenter ved Universitetet i Sørøst-Norge (tidligere Høgskolen i Vestfold) og videreutdanning av sykepleiere tilknyttet Sykehuset i Vestfold, Tønsberg. Les mer

Diverse stipend og legater

Hans Herman Horns Stiftelse

Formål: Å støtte ethvert tiltak av sosial, humanitær, kulturell, kunstnerisk, vitenskapelig, forskningsmessig, idrettslig eller samfunnsmessig art eller tiltak og virksomheter, som er beslektet med eller står i forbindelse med de an... Les mer

Diverse stipend og legater

Hans Thomas Grams stiftelse

Formål: Å støtte ethvert tiltak av sosial, humanitær, kulturell, kunstnerisk, vitenskapelig, forskningsmessig, idrettslig eller samfunnsmessig art eller tiltak og virksomheter, som er beslektet med eller står i forbindelse med de an... Les mer

Diverse stipend og legater

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge tilbyr bl.a. etablererstipend som kan innvilges personer som skal utvikle og etablere egen bedrift. Etablererstipendordningen gjelder for hele landet og for alle næringer, unntatt offentlig virksomhet og landbruk. I... Les mer

Diverse stipend og legater

Jørgen F. Bonnevie Ringnes' minnefond

Til støtte av prosjekter til fremme av humanitære formål og formål som kan bidra til utbredelse av rettferdighet, forståelse og likhet mellom mennesker og samfunn. Fondet yter ikke støtte til utdannelses-/vidreutviklingsformål for e... Les mer

Diverse stipend og legater

Kaja og Bårds fond for gode formål

Fondet skal gi tilskudd til prosjekter av kunstnerisk, politisk og kulturell art, basert på humanistiske og frihetlige verdier. Det er et hovedpoeng at prosjektene skal komme flere til gode enn den individuelle søker. Prosjektene sk... Les mer

Diverse stipend og legater

Karoline Berentsens legat

Til fremme av humanitære og kulturelle formål. Foreninger og lag i Stavanger kan søke om støtte, ikke enkeltpersoner. Les mer

Diverse stipend og legater

Kjell og Aase Gustavsens støttefond

Fondet gir støtte til aktiviteter som fremmer esperanto, slik som studiereiser, deltaging på viktige nasjonale og internasjonale treff og ulike andre tiltak som styret finner det viktig å støtte. Det gis støtte både til slike tiltak... Les mer