Diverse stipend og legater

Legatet Ekhaug

Utdeler midler til sykepleiere som er medlemmer av Norsk Sykepleierforbund og hjemmehørende i Bergen til anskaffelse av alderbolig, eller rekreasjonsformål, videreutdanning og forskning. Les mer

Diverse stipend og legater

Leif Høegh Stiftelse

Formål: Å yte bidrag til kulturelle, vitenskapelige, inklusive økonomisk vitenskap, og veldedige formål. Det gis ikke støtte til studier eller videreutdannelse verken innenlands eller utenlands. Styret tar selv initiativ til utdeling. Les mer

Diverse stipend og legater

Letterstedtska föreningen

Letterstedtska föreningen deler ut ca 3 millioner kroner til nordiske formål, dels frå det svenske hovudstyret, og dels frå dei nasjonale avdelingane. Les mer

Diverse stipend og legater

Lilly Constance og Karl Ingolf Larssons stiftelse

Formål: Å virke til fremme av forskning relatert til kreft eller HIV/aids. Det er ingen regelmessig utdeling. Utdelingene er samlet for begge formål begrenset til ca kr 400 000 per kalenderår. Formålene behøver ikke å tilgodeses med... Les mer

Diverse stipend og legater

Lisa Kristoffersens Minde

Formål: Lisa Kristoffersens Mindes formål er å "yde støtte til aktivt dyrevernarbeide, ved å bevilge pengebidrag til dyrevernorganisasjoner og enkeltpersoner som stiftelsens styre finner bør få slik støtte". Stiftelsens grunnkapital... Les mer

Diverse stipend og legater

LNU Mangfold og inkludering og LNU Aktivitetsstøtta

Mangfold og inkludering er en støtteordning for barn og unge som ønsker å utvikle prosjekter som setter fokus på mangfold, holdninger og deltakelse. Målet med LNU Mangfold og inkludering er å vise at mangfold er et positivt eleme... Les mer

Diverse stipend og legater

LO-Stats utdanningsstipend

Formålet er å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for medlemmer og tillitsvalgte. Rettigheter har de som har minst 1 års fullt betalende medlemskap og kommer inn under hovedavtalen i Staten, eller overenskomstene i SPEKTE... Les mer

Diverse stipend og legater

LOs utdanningsfond

Formålet er å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for medlemmer og tillitsvalgte som har rettigheter i Fondet. Rettighetene knyttet til de tariffområder som finansierte Lavtlønnsfondet og den forlengede trekkordning 2. og... Les mer

Diverse stipend og legater

LOS-fondet

Spiller du i band, danser jazzballett, eller har du bare en helt fantastisk idé du brennerfor å virkeliggjøre? Da kan LOS-fondet hjelpe deg! LOS-fondet vil ha søknader med små og store drømmer fra barn og unge under 18 år som bor... Les mer