Diverse stipend og legater

Knud Andreas Rasmussens legat

Legatet tilgodeser: A. Naturvernformål, primært i Hedmark, B. Ansatte i K.A. Rasmussen AS, Hamar, til benyttelse i utdannelsesøyemed, C. Etterkommere etter Torleiv Rasmussen med hensyn til helse, utdannelse og av barmhjertighet. Leg... Les mer

Diverse stipend og legater

Konsul Haldor Viriks legat

Legatet som etter sine vedtekter yter støtte til formål som best tjener til fremme av naturvernet i Norge, og/eller er av ekstra stor interesse for dette, skal foreta utdeling av den disponible legatavkastning. Legatet bevilger ikke... Les mer

Diverse stipend og legater

L. og G. Schjelderups stipendie- og gavefond

Til støtte ved utdannelse, til å skaffe unge mennesker arbeid, til allmennyttige formål eller til personer som fortjener eller trenger støtte. NB!: Normalt gis det bare støtte til spesielle investeringer innenfor helsesektoren samt... Les mer

Diverse stipend og legater

Legatet Ekhaug

Utdeler midler til sykepleiere som er medlemmer av Norsk Sykepleierforbundog hjemmehørende i Bergen til anskaffelse av alderbolig, eller rekreasjonsformål, videreutdanning og forskning. Les mer

Diverse stipend og legater

Leif Høegh Stiftelse

Formål: Å yte bidrag til kulturelle, vitenskapelige, inklusive økonomisk vitenskap, og veldedige formål. Det gis ikke støtte til studier eller videreutdannelse verken innenlands eller utenlands. Styret tar selv initiativ til utdeling. Les mer

Diverse stipend og legater

Letterstedtska föreningen

Årligen förfogar Letterstedtska föreningen över ca tre miljoner svenska kronor för utdelning till nordiska ändamål dels gemensamt, dels nationellt. Anslagsutlysningen utsändes i särskild ordning till universitet, högskolor och nordi... Les mer

Diverse stipend og legater

Lilly Constance og Karl Ingolf Larssons stiftelse

Formål: Å virke til fremme av forskning relatert til kreft eller HIV/aids. Det er ingen regelmessig utdeling. Utdelingene er samlet for begge formål begrenset til ca kr 400 000 per kalenderår. Formålene behøver ikke å tilgodeses med... Les mer

Diverse stipend og legater

Lisa Kristoffersens Minde

Formål: Lisa Kristoffersens Mindes formål er å "yde støtte til aktivt dyrevernarbeide, ved å bevilge pengebidrag til dyrevernorganisasjoner og enkeltpersoner som stiftelsens styre finner bør få slik støtte". Stiftelsens grunnkapital... Les mer

Diverse stipend og legater

LNU Mangfold og inkludering og LNU Aktivitetsstøtta

Mangfold og inkludering er en støtteordning for barn og unge som ønsker å utvikle prosjekter som setter fokus på mangfold, holdninger og deltakelse. Målet med LNU Mangfold og inkludering er å vise at mangfold er et positivt eleme... Les mer