A. Wilhelmsen Foundation

A Wilhelmsen Foundation (AWF)
AWF ble grunnlagt i 1999 til minne om Awilhelmsen-gruppens grunnlegger Anders Wilhelmsen og hans hustru Aslaug Wilhelmsen. Stiftelsen ble opprettet av deres sønner Gjert og Arne Wilhelmsen. Styret består av fem styremedlemmer.
Stiftelsens støtter:
Samfunnsnyttig arbeid gjennom å gi direkte støtte til forskning og utdannelse ved norske høyskoler og universiteter særlig innen økonomi, bedriftsledelse og maritim sektor. AWF samarbeider med BI, NHH og USN.
Stiftelsens gir kun unntaksvis støtte til utdannelse og videreutviklingsformål for enkeltpersoner.
Videre utdeles det en sjømannspris til den person eller institusjon som har gjort en innsats for norske sjøfolk og norsk sjømannsstand.
Stiftelsen kan dessuten tilgodese andre lignende eller helt spesielle formål.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her