Aktiv Ungdom

Erasmus+
Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) skal styrke kvaliteten i norsk utdanning. Diku fremmer utvikling og nyskaping, internasjonalt samarbeid og digitale læringsformer. Diku samordner tiltak på nasjonalt nivå og er nasjonalt kontor for internasjonale program og tiltak på alle utdanningsnivå.

Erasmus + er EU sitt program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett for perioden 2014-2020. Det er verdens største utdanningsprogram og legger til rette for opphold i og utenfor Europa. Målet med Erasmus+ er at man skal få mulighet til å bo i et annet land, lære språk, nye arbeidsmetoder, bli kjent med en annen kultur og få internasjonal erfaring. Erasmus+ gir blant annet støtte til ulike mobilitetsaktiviteter (utveksling og praksisopphold). Erasmus+ gir norske studenter støtte til å reise på utveksling i Europa. Studenter kan reise på studie- og praksisutveksling. Elever og lærlinger innen fag- og yrkesopplæring kan få støtte til et læringsopphold ved en utenlandsk læringsinstitusjon eller bedrift.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her