Alarga stipend

Alarga er en 2 årig stipendordning for studenter som tar mastergrad.

Stipendet er på 100 000 kroner som utdeles for ett år av gangen med 50 000 kroner for hvert år.

Stipendmottagere tilknyttes en partnerbedrift i en to-års periode. Som en del av programmet tilbys stipendmottageren et lønnet internship hos partnerbedriften sin, og får tildelt en mentor i bedriften. I tillegg til dette skriver de fleste stipendiatene hovedoppgaven sammen med partnerbedriften, hvor de får skriveplass og veileder. Det organiseres også flere sosiale og faglige treff for stipendiater og partnerbedrifter gjennom året.

Stipendmottageren er forpliktet til å:

-Ha et internship i partnerbedriften
-Delta på møter med mentor
-Delta i to faglige eller sosiale samlinger for stipendmottagere
-Delta i andre avtalte aktiviteter i forbindelse med stipendutdelingen
-Levere årlig rapport om studieprogresjon
-Rapportere om hvordan de tildelte midlene har blitt brukt

Ønskede kvalifikasjoner hos søkere:

Kan dokumentere faglig dyktighet og interkulturell kompetanse
Er samfunnsinteresserte og sosialt engasjerte
Behersker norsk og engelsk både skriftlig og muntlig, i tillegg til minst ett annet språk

Universiteter og høgskoler Alarga samarbeider med:
-Universitetet i Oslo
-Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
-Norges Handelshøyskole (NHH)
-Handelshøgskolen BI

Studenter fra andre universiteter og høyskoler enn de ovennevnte oppfordres også til å søke.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her