Anders Jahres Humanitære Stiftelse

Stiftelsen har som formål å støtte tiltak av humanitær, kulturell og sosial art i Norge, med særlig vekt på virksomheter i Sandefjord og Vestfold fylke for øvrig. Under sosiale tiltak skal spesielt hensyn tas til omsorg for eldre.
Organisasjoner, lag og foreninger kan søke. Søknader fra virksomheter utenfor Vestfold blir bare unntaksvis vurdert. Søkere fra enkeltpersoner kan ikke ventes imøtekommet. Studier og utdannelse faller utenfor rammen av de formål som støttes.

Søknaden må inneholde:
Kontaktdata på søker og kontaktperson, inkludert navn og adresse.
Kort beskrivelse av søkers virksomhet/organisasjon.
Kort beskrivelse av det prosjekt som det søkes støtte til.
Finansieringsplan
Regnskap og budsjett for organisasjon/prosjekt.
Kontonummer for overføring av midler.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her