Anders Madsen og familien Wilhelmsens med sammensluttede stiftelser

Stiftelsen skal gi bistand til økonomisk vanskeligstilte kvinner, menn og barn på Nøtterøy og i Tønsberg og byens øvrige omegn.

Håndverkere og personer innen sjømannsyrket og håndverkere, deres enker og etterlatte, samt personer som lider av en fremtredende folkesykdom, har fortrinnsrett under ellers like vilkår.

Stiftelsen skal dessuten sørge for vedlikehold av gravstedene til Morten Severin Pedersen og hustru Anna Mathilda Pedersen, Fernanda og Gunnar Eliassen og Fernanda Striboldt.

Under ellers like vilkår har slektninger av legatstifterne fortrinnsrett. Utdeling av midler vurderes og vedtas av stiftelsens styre.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her