Anders Sveaas' Almennyttige Fond

Formålet med fondet er å yte bidrag til allmennyttige og veldedige
formål, særlig organisasjoner uten relevant offentlig støtte, og til unge
norske musikere gjennom stipend og utlån av strykeinstrumenter.
Fondet eier en av Europas fineste samlinger av antikke italienske strykeinstrumenter som fortrinnsvis lånes ut til fremstående unge, norske talenter.
Fondet kan også utdele årlige stipend til kunstnere fra de forskjellige kunstarter etter innfusjonering av Sven Revolds Minnefond i 2014.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her