Anne Røflo Longva og Alf André Longvas Fond

Anne Røflo Longva og Alf Andre Longvas Fond skal nyttast til å fremja norsk kulturarv, gjerne ved tiltak og påskjøningar til personar eller institusjonar som arbeider med litterære eller historiske emne e.l. og skriv på nynorsk. Til framhjelp av nynorsk litteratur på dei nemnde områda skal det kvart år, om det er grunn til det, delast ut midlar. Til utdeling ca kr 50.000.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her