Annette og Ragnar Stoud Platous stiftelse

Stiftelsens formål er å støtte ethvert tiltak av sosial art, særlig slike som faller utenfor det offentlige støtteapparat i Norge. Støtte til tiltak med formål som nevnt skal fortrinnsvis skje til institusjoner, organisasjoner eller grupper. Styret kan i det enkelte tilfellet bevilge støtte til ethvert tiltak etter enstemmig beslutning og herunder gi støtte til enkeltperson.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her