Bergesenstiftelsen

Stiftelsen støtter allmennyttige formål fortrinnsvis i Norge innen kultur, humanitært arbeid og anvendt forskning. Utdanningsprosjekter faller utenfor stiftelsens formål.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her