Bergesenstiftelsen

Bergesenstiftelsen støtter allmennyttige formål, med hovedvekt på kulturelle og humanitære prosjekter.
Med «allmennyttige formål» menes at prosjekter og aktiviteter må komme samfunnet og en større allmennhet til gode. Det vil si at søker må oppgi hvilke målgruppe(r) prosjektet vil nå, og hvordan man planlegger å oppnå dette. Det er egne felt for dette i søknadsskjemaet i stiftelsens søknadsportal.
Bergesenstiftelsen støtter både mindre og større prosjekter. Se gjerne tidligere tildelinger her.
Bergesenstiftelsen støtter også prosjekter som bidrar med ny kunnskap til samfunnet, med vekt på forsknings- og formidlingsprosjekter innen klima, miljø og bærekraft, samt pasientnær medisinsk forskning.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her