Borghild Ros studiefond

Til en eller flere søkere som foretar studie, reise, utredning, o.l. innen livssynshumanistiske formål. Stipendet deles bare ut hvis hovedstyret vurderer formålet til å ha direkte nytteverdi for Human-Etisk Forbund. Søknader som ikke kommer inn under stipendets formål vil ikke bli besvart! Stipendmottaker rapporterer skriftlig etter hovedstyrets bestemmelser. Stipendbeløp: Begrenset oppad til kr 50.000.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her