Borghild Ros studiefond

Til en eller flere søkere som foretar studie, reise, utredning, o.l. innen livssynshumanistiske formål. Stipendet deles bare ut hvis sentralstyret vurderer formålet til å ha direkte nytteverdi for Human-Etisk Forbund. Søknader som ikke kommer inn under stipendets formål vil ikke bli besvart! Stipendmottaker rapporterer skriftlig etter hovedstyrets bestemmelser. Stipendbeløp: Begrenset oppad til kr 50.000.
Det vurderes årlig hvorvidt stipendet skal øremerkes til spesielle tiltak. Utlysning av fondet skjer som regel på høsten, følg med på www.human.no

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her