Clara Lachmanns fond til fremme av skandinavisk fellesfølelse

Fondet gir bidrag til møter, gruppe- og studiereiser, seminarer, forberedelser til kongresser og liknende. Bidrag gis ikke til administrasjonskostnader, til organisasjoner hvor beløpet går inn i driften, vanligvis heller ikke til vitenskapelig arbeid.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her