Finsefondet

Fondets målsetning er å støtte forskning, undersøkelser og tiltak som tar sikte på å verne norsk fjellnatur. Søkere kan være privatpersoner, organisasjoner eller bedrifter med konkrete ideer, tiltak eller prosjekter som faller inn under fondets formål. Det er ikke lagt stramme rammer rundt type prosjekter. Primært skal fondet dekke områder hvor andre støttemidler ikke kan påregnes. Stipendbeløp kr 100.–300.000 kr.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her