Gjensidigestiftelsen

Gjensidigestiftelsen skal fremme trygghet, helse og annet allmennyttig formål. Tiltakene må være forebyggende, utviklende, aktivitetsskapende og samfunnsbyggende. Stiftelsen skal være landsdekkende og kun tildeles prosjekt i Norge. Vi krever delaktighet og oppriktig engasjement for trygghet og helse i sitt lokalsamfunn fra de som søker om støtte. Det vil bli lagt vekt på dugnadsinnsats. Det er ikke anledning til å støtte religiøse og/eller politiske formål. Vi støtter ikke drift av etablerte organisasjoner, ren drift og inngår ikke sponsoravtaler. Styret i stiftelsen beslutter alle tildelinger, lokale/regionale tildelinger besluttes etter innstilling fra lokale utvalg, Eierutvalgene. Eierutvalgene skal påse at ikke noe geografisk område i Norge ekskluderes i forhold til gavevirksomheten og at de beste prosjektene velges. Søknaden må ha en økonomisk ramme og være tidsbegrenset. Vi må vite at prosjektet blir fullfinansiert før støtten utbetales. Det vil bli lagt vekt på nytenking og gjennomføringsevne.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her