Kjell og Aase Gustavsens støttefond

Fondet gir støtte til aktiviteter som fremmer esperanto, slik som studiereiser, deltaging på viktige nasjonale og internasjonale treff og ulike andre tiltak som styret finner det viktig å støtte. Det gis støtte både til slike tiltak som er av direkte nytte for esperantobevegelsen og til slike tiltak som mer er til glede for den enkelte søker.
Esperantobevegelsen og esperantomiljøet generelt anses å være tjent med begge deler.

Støtte gis normalt bare til medlemmer av Oslo esperantoklubb under 30 år, men kan også i spesielle tilfeller gis til andre medlemmer av klubben. Medlemmene kan søke individuelt eller gruppevis. (Man kan bli medlem i klubben ved å betale årskontingent (240 kr. for ungdom under 35 år)) til Norsk Esperanto-Forbund. Er man bosatt i Oslo eller Akershus, blir man da også medlem av Osloklubben.) Hver tildeling kan være på inntil kr 10.000.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her