L. og G. Schjelderups stipendie- og gavefond

Til støtte ved utdannelse, til å skaffe unge mennesker arbeid, til allmennyttige formål eller til personer som fortjener eller trenger støtte. NB!: Normalt gis det bare støtte til spesielle investeringer innenfor helsesektoren samt til enkeltpersoner med spesielle handikap som søker utdannelse. Utdeling foretas normalt i mai og desember. Kontonummer må oppgis. Tilbakemelding blir kun gitt til de som får støtte. Innsendte vedlegg returneres ikke.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her