LNU Mangfold og inkludering og LNU Aktivitetsstøtta

Mangfold og inkludering er en støtteordning for barn og unge som ønsker å utvikle prosjekter som setter fokus på mangfold, holdninger og deltakelse.

Målet med LNU Mangfold og inkludering er å vise at mangfold er et positivt element i samfunnet og hvordan barn og unge på egne premisser kan bidra til økt inkludering og utfordre diskriminering og fordommer i samfunnet.
Prosjekter som får støtte skal har som mål å oppmuntre til bred deltakelse i aktiviteter i lokale miljøer og organisasjoner, og at barn og unge selv kan være med å utvikle og videreformidle nye metoder og aktiviteter for inkludering.
LNU mottar tilskuddet til støtteordningen fra Barne- og likestillingsdepartementet (BLD). Støtteordningen har rundt to millioner kroner til fordeling og hvert prosjekt kan få innvilget inntil 75.000 kroner i støtte.

Mangfold og inkludering er en prosjektstøtteordning og man kan ikke søke støtte til ordinære aktiviteter eller drift.
Søknader som inneholder et eller flere av følgende elementer vil bli prioritert:
• Prosjekter som tar et oppgjør med fordommer og/ eller diskriminering
• Prosjekter som bidrar til forebygging av radikalisering og ekstremisme
• Prosjekter i lokalmiljøer med tydelig fokus på mangfold, holdninger og deltakelse
• Prosjekter som er nyskapende og tar sikte på å dele kunnskap og erfaringer
• Prosjekter som er med å utvikle etablerte organisasjoner innen mangfold og inkludering
Demokratiske barne- og ungdomsorganisasjoner, fritidsklubber, ungdomshus og lokale ungdomsmiljøer i Norge kan søke på støtteordningen. Barn- og unge skal selv stå bak idé og gjennomføring av prosjektet.
Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her