Lisa Kristoffersens Minde

Formål: Lisa Kristoffersens Mindes formål er å "yde støtte til aktivt dyrevernarbeide, ved å bevilge pengebidrag til dyrevernorganisasjoner og enkeltpersoner som stiftelsens styre finner bør få slik støtte". Stiftelsens grunnkapital står urørlig, mens en femtedel av kapitalavkastningen hvert år legges til grunnkapitalen. Den resterende delen av kapitalavkastningen deles ut i tråd med stiftelsens formål, av Lisa Kristoffersens Mindes styre.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her