Marie Andresens legat

I henhold til legatets vedtekter skal utdeling av legatmidler skje til "anskaffelse for lutherske kirker i Norge av altertavler, rosevinduer, frescomalerier eller annen lignende bildende kunst av norske kunstnere. Særlig bør komme i betraktning kirker av historisk og kunstnerisk verdi. Utdeling skal ikke kunne skje til reparasjoner eller restaurering av kirkebygninger."

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her