Norsk Jernbanemuseums støtte

* Jernbanemuseets venners stipend. Jernbanemuseets Venner har opprettet en pris og en stipendordning for å inspirere til arbeid for å ta vare på norsk jernbanehistorie. Prisen og stipendet deles ut på Norsk Jernbanemuseums åpningsdag (i mai) hvert år. Prisen og stipendet er på kr. 10.000.- hver. Prisen/stipendet kan deles av flere kandidater. Pris og stipend kan ikke tildeles tilsatte ved Norsk Jernbanemuseum, medlemmer av Norsk Jernbanemuseums styre, eller medlemmer av Jernbanemuseets Venners styre. Formålet med prisen er å inspirere til arbeid for å ta vare på norsk jernbanehistorie, ved formidling av jernbanehistorie, forskning eller bevaringsarbeid. Kandidater til prisen kan foreslås av medlemmer i Jernbanemuseets Venner. Forslagsstilleren må begrunne forslaget. Stipendet skal være støtte til reise, opphold, tapt arbeidsfortjeneste m.m. ved formidling, forskning, dokumentasjon og kompetanseheving innen norsk jernbanehistorie. Stipendet tildeles pågående eller planlagte arbeider. Kan tildeles enkeltpersoner eller grupper.

* Prosjektstøtte fra Jernbaneverket. Jernbaneverket ved Norsk Jernbanemuseum kan hvert år dele ut et beløp til støtte for museumsrelaterte prosjekter innenfor jernbanesektoren i Norge. Formålet er å støtte museale og antikvariske tiltak innenfor jernbanesektoren og inspirere til frivillig innsats for bevaring av materielle og immaterielle kulturminner i jernbanen. Støtte til vanlig museumsdrift eller vedlikehold gis ikke.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her