Norsvinstipendet

Norsvin ønsker fokus og bred interesse på svineavl og svinefaget. Norsvinstipendet kan benyttes som hel- eller delfinansiering av:
-Mindre forskningsprosjekter
-Utvikling av prosjekt- og produktideer
-Litteraturstudier/sammenstillinger av interessante problemstillinger
-Studieopphold, fortrinnsvis utenlands

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her