Økologisk Norges aktivitetsfond

Økologisk Norge har et aktivitetsfond som skal stimulere til aktivitet i utvalg, faggrupper og lag i hele landet. Her kan alle utvalg, faggrupper og lag søke om støtte.
Tildelingskriterier: Når søknader til aktivitetsfondet vurderes vil følgende bli prioritert:
Aktiviteter som skaper oppslutning om Økologisk Norge sitt formål i utvalg, faggrupper og lag.
Aktiviteter som skaper økt aktivitet og synlighet i lokalmiljøet.
Aktiviteter som er åpne for alle, har vervepotensial og som skaper gode møteplasser for dialog om økologisk produksjon og forbruk.
Aktiviteter som er viktige for å kunne opprettholde og videreutvikle aktivitet i lag.
Det vil bli prioritert å kunne tildele mindre beløp til mange lag fremfor å tildele store beløp til få lag dersom ovenstående kriterier er oppfylt.
Nye lag og de lag som aldri har mottatt midler vil bli prioritert foran lag som har mottatt midler tidligere dersom ovenstående kriterier er oppfylt.
Lag som har mottatt mindre beløp vil bli prioritert foran lag som har mottatt høyere beløp dersom ovenstående kriterier er oppfylt.
Det vil etterstrebes å holde igjen noe ved søknadsfrister tidlig på året, da det er ønskelig å ha midler igjen til de som søker senere på året. Store søknader på begynnelsen av året kan derfor få kutt, selv om det er midler til rådighet.
Midlene skal gå til å dekke dokumenterte utgifter i forbindelse med aktivitetene. Honorar for eget arbeid støttes ikke av aktivitetsfondet.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her