Olaf Billes legat for blomsterhagens utvikling

Legatets formål er å øke interessen for hageblomster, fremme forståelse for blomsterhagens muligheter og bedre dens vilkår, støtte studier eller forskning på hagebruksområdet og fremme norsk fruktdyrking. Legatet forvaltes av Det norske hageselskap.

Legatets hovedkriterier:
- Prosjektets formidlingseffekt og tilgjengelighet
- Privatpersoner i ideelle prosjekter rettet mot allmennheten prioriteres
- Bare unntaksvis bør offentlige institusjoner tildeles midler

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her