Sametingets stipend

*Språkmotiveringsstipend for elever i videregående skole:
Språkmotiveringsstipend til elever i videregående skole som har samisk som fag i videregående skole. Målet med stipendet er å bidra til at flere snakker samisk og særlig motivere ungdom til opplæring i samisk språk.
Tilskuddsmottaker og målgruppe: Elever i videregående skole som har opplæring i samisk enten som førstespråk, andrespråk eller fremmedspråk. Gjelder også elever med samiskopplæring som fjernundervisning.
Gjelder også for de som er norsk statsborger eller har rett til å registrere seg som norsk statsborger og er elev et offentlig godkjent lærested i Sverige eller Finland og har rett til støtte fra Statens lånekasse for utdanning i Norge.
Beregningsregler:
- Samisk som førstespråk: kr 7 500 - Samisk som andrespråk - samisk 2: kr 5 500
- Samisk som andrespråk - samisk 3 eller samisk 4: kr 3 000 - Samisk som fremmedspråk: kr 3 000
For mer informasjon: Se www.sametinget.no eller ta kontakt på samediggi@samediggi.no eller tlf. 78 47 40 00

* Duodjistipend:
Stipend for elever som studerer duodji som ved videregående skole, Samernas utbildningscentrum i Jokkmokk eller høgskole/ universitet. Målet med stipendet er å øke antall elever som velger duodjiutdanning.
Videregående skole nivå:
Målgruppen: Heltidselever ved videregåendeskole som har duodji som hoveddel av programfag.
Beregningsregel: Kr. 10 000,- per elev

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her