Sparebankstiftelsen DnB

Det kan søkes støtte innenfor fire formål:
• Kunst og kultur
• Kulturminner og historie
• Friluftsliv og naturkunnskap
• Nærmiljø, idrett og lek

Stiftelsen støtter tiltak som har verdi over tid (ikke kortvarige arrangementer), kommer mange til gode, gir stimulans og opplevelser til mennesker i alderen 6 til 30 år, skaper aktivitet og er tuftet på frivillig engasjement og dugnadsvilje. Du kan søke om støtte til lokale tiltak i Østfold, Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold, Telemark, Oppland og kommunen Ringsaker i Hedmark. Dette er områder hvor stiftelsens penger opprinnelig kommer fra. Dersom prosjektet er av nasjonal verdi, gis støtte til hele landet.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her