Sparebankstiftelsen DnB

Organisasjoner og lag på Østlandet kan søke støtte til prosjekter til beste for barn og unge inntil 25 år. Det kan søkes støtte innenfor et av våre fire formålsområder:
Kunst og kultur
– Prosjekter som gjør det mulig for flere å uttrykke seg kreativt, på alle nivåer, fra nybegynnere til talenter.
– Tiltak som bidrar til å tiltrekke seg nye typer av publikum.
– Tiltak som styrker arenaene hvor publikum møter kunsten.
Nærmiljø og kulturarv:
– Tiltak som skaper gode nabolag og åpne møteplasser.
– Tiltak som bidrar til økt livsmestring for utsatte barn og unge.
– Tiltak som formidler historie og viderefører tradisjoner.
– Tiltak som bidrar til å verne om demokratiske verdier.
Natur og friluftsliv:
– Tiltak som øker interessen for friluftsliv.
– Tiltak som fremmer kunnskap om naturen.
– Tiltak som styrker naturvern og klimavett.
Idrett og lek:
– Tiltak som bidrar til utvikling av idrettsaktiviteter, bedre organisering, økt kompetanse og talentutvikling.
– Tiltak som bidrar til bedre arenaer for idretts- og aktivitetsglede.
Innenfor de fire formålsområdene støtter vi tiltak som har verdi over tid, er åpne og tilgjengelige, og ønsket av mange i lokalmiljøet, treffer aldersgruppen fra 0 og opp til 25 år, er tuftet på frivillig engasjement og dugnadsvilje, skaper aktivitet, engasjement og tilhørighet.
Vi oppfordrer til samarbeid, gjerne på tvers av sjangre og grener. At flere i lokalmiljøet er engasjert i det samme prosjektet er positivt. Vi spleiser også gjerne med andre bidragsytere.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her