Statens stipend

Flere av departementene utlyser normalt hvert år stipend med forankring i Statsbudsjettet. Stipendene har stor spredning og dekker eksempelvis: Støtte for journalister til reportasjereiser, tilskudd til ulike former for media- og informasjonsarbeid, stipend for praktikanter i FN-systemet, stipend til nyskapende industridesignere, stipend til kjønnsforskere, spillemidler til idrettsanlegg, tilskudd til tros- og livssynssamfunn, tilskudd til frivillige miljøvernorganisasjoner etc.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her