Emner i Andre

Annet eller uspesifisert

Youth For Understandings stipender

Stipend til fremme av flerkulturelt lederskap. Årlig deles det ut to stipender à 25 000 til elever på videregående skole som har flerkulturell bakgrunn og som er opptatt på Youth For Understandings' utdanningsprogram. Formålet er å... Les mer

Annet eller uspesifisert

Johan Christopher Rogges legat

Til verdige studenter ved Universitetet eller Polyteknisk institutt. Stipendiebeløp: Porsjoner à inntil kr 1.000 avhengig av legatets inntekter. Stipendiet deles ut hvert 3. år og kun etter forutgående avertering. Les mer

Annet eller uspesifisert

Lanns legat til fyrvokteres og fiskeres barn

Søkeren må være barn av fyrbetjening eller fiskere (må kunne bekreftes av Trygdekontoret). Foreldrenes inntekt må dokumenteres ved likningsattest og for tiden ikke overstige kr 235.000. Søkeren må dessuten være medlem av kristelig u... Les mer

Annet eller uspesifisert

Hærens kunnskapslegat

1. Bakgrunn Styret i Hærens kunnskapslegat (HKL) anmoder om at følgende blir gjort kjent for potensielle søkere. 2. Stipendier Offiserer fra Hæren med krigsskoleutdanning (bachelor-nivå el høyere) kan søke om stipend til utføre... Les mer

Annet eller uspesifisert

Kristian Gerhard Jebsen og Jantzens Fond

For norske, svenske og finske jurister som vil videreutdanne seg i praktisk sjørett i utlandet, enten ved videre studier eller et trainee-opphold ved et advokatfirma (primært i New York eller London). Stipendbeløp kan variere, og ka... Les mer

Annet eller uspesifisert

J.L. Nerliens AS fond

For videre utdanning av unge norske fotografer, fortrinnsvis i utlandet. Stipendsøkere behøver ikke å være medlem av Norges Fotografforbund. Stipendiebeløp 1 porsjon à ca. kr 5.000. Les mer

Annet eller uspesifisert

Norsk Jernbaneforbunds stipendiefond

Til hjelp for forbundets aktive medlemmer til kortere studiereiser i utlandet for å sette seg inn i andre lands jernbaneorganisasjoners virkefelt og arbeidsmåter og/eller andre organisasjoners arbeid, fag- og yrkesforhold i inn- og... Les mer