Emner i Andre

Annet eller uspesifisert

Youth For Understandings stipender

Stipend til fremme av flerkulturelt lederskap. Årlig deles det ut to stipender à 25 000 til elever på videregående skole som har flerkulturell bakgrunn og som er opptatt på Youth For Understandings' utdanningsprogram. Formålet er å... Les mer

Annet eller uspesifisert

NVE- Studentkontakt

* Støtte til masteroppgave. Vi kan gi støtte til avsluttende studentoppgaver som er relevante for våre fagområder eller forvaltningsoppgaver. Støtten er inntil kr. 10.000,- for dekning av dokumenterte utgifter i forbindelse med mast... Les mer

Annet eller uspesifisert

Johan Christopher Rogges legat

Til verdige studenter ved Universitetet eller Polyteknisk institutt. Stipendiebeløp: Porsjoner à inntil kr 1.000 avhengig av legatets inntekter. Stipendiet deles ut hvert 3. år og kun etter forutgående avertering. Les mer

Annet eller uspesifisert

Lanns legat til fyrvokteres og fiskeres barn

Søkeren må være barn av fyrbetjening eller fiskere (må kunne bekreftes av Trygdekontoret). Foreldrenes inntekt må dokumenteres ved likningsattest og for tiden ikke overstige kr 235.000. Søkeren må dessuten være medlem av kristelig u... Les mer

Annet eller uspesifisert

Hærens kunnskapslegat

1. Bakgrunn Styret i Hærens kunnskapslegat (HKL) anmoder om at følgende blir gjort kjent for potensielle søkere. 2. Stipendier Offiserer fra Hæren med krigsskoleutdanning (bachelor-nivå el høyere) kan søke om stipend til ut... Les mer

Annet eller uspesifisert

Kristian Gerhard Jebsen og Jantzens Fond

For norske, svenske og finske jurister som vil videreutdanne seg i praktisk sjørett i utlandet. Primært gis stipendet for trainee-opphold i New York eller London. Stipendbeløp kan variere, og kan beløpe seg opp til kr 300.000. Les mer

Annet eller uspesifisert

J.L. Nerliens AS fond

For videre utdanning av unge norske fotografer, fortrinnsvis i utlandet. Stipendsøkere behøver ikke å være medlem av Norges Fotografforbund. Stipendiebeløp 1 porsjon à ca. kr 5.000. Les mer