Emner i Andre

Annet eller uspesifisert

Stiftelsen Fritt Ord

Stiftelsen Fritt Ords fremste formål er å verne om og styrke ytringsfriheten og dens vilkår i Norge. Fritt Ord støtter også andre sider ved norsk kultur, og bidrar i særlige tilfeller til å fremme ytringsfriheten i andre land. Stift... Les mer

Annet eller uspesifisert

Einar Gerhardsens Stipendfond

Til nåværende eller tidligere tillitsvalgte i arbeiderbevegelsen. Stipendet skal brukes til reise for å lære om arbeiderbevegelsen i andre land. Kunnskapen skal ha relevans for stipendiatens engasjement i LO, Arbeiderpartiet eller A... Les mer

Annet eller uspesifisert

Den norske veterinærforenings støttefond

Midlene skal benyttes til følgende formål: 1. Støtte for medlemmene og dekning av ekstra omkostninger i tilfelle faglige konflikter, 2. Utredninger av spesielle standsspørsmål, 3. Under særlige omstendigheter kan rentene av fondet o... Les mer

Annet eller uspesifisert

Hafslund-stipendet

Hafslund-stipendet i samarbeid med vif-fotball.no og Vålerenga fotball. Til talentfulle gutter i alderen 14 og 16 år. Stipendet medfører 1 ukes gratis opphold på la Manga sammen med Vålerenga fotballs A-lag. Vinnerne vil bli fulgt o... Les mer

Annet eller uspesifisert

Else og Peter Vogts legat

Norske personer kan søke om støtte til høyere utdannelse. Søkere som er etterkommere av oberst Jørgen Herman Vogt (f. 1866) har fortrinnsrett. Det legges imidlertid opp til at det også vil skje utdelinger til andre søkere. Ved behan... Les mer

Annet eller uspesifisert

Astri Bruns Kreative Fond

Fondets formål er å fremme menneskelig frigjøring og sosial vekst med utgangspunkt i et holistisk (helhetlig) syn. Prosjekter med et nyskapende perspektiv vil bli foretrukket, fortrinnsvis med vekt på pedagogikk (for eksempel Montes... Les mer

Annet eller uspesifisert

Oslo Guttehjems Sosialfond

Oslo Guttehjems Sosialfond er en privat stiftelse som arbeider for å støtte barn og ungdommer med sosiale vansker og få ressurser. Fondet har prosjekter for barn og ungdommer både i Norge og i utlandet. Les mer