Annet eller uspesifisert

Oslo Guttehjems Sosialfond

Oslo Guttehjems Sosialfond er en privat stiftelse som arbeider for å støtte sosialt vanskeligstilte barn og ungdommer. Støtten gis gjennom samarbeid med utvalgte samarbeidende organisasjoner i Norge. Les mer

Annet eller uspesifisert

Den internasjonale sommerskoles stipendiefond

Stiftelsen skal gi stipend til hel eller delvis dekning av reise- og oppholdsutgifter for studenter som ønsker å delta på Den internasjonale sommerskole. Ved stipendtildeling tas det bl. a. hensyn til at: 1. stipendene skal gis ti... Les mer

Annet eller uspesifisert

Arthur Svennevigs minnefond

Stipend innen oljeregnskap og –skatt. Norsk forening for oljeregnskap og –skatt (ORS) er en ideell, nøytral forening med medlemmer både blant oljeselskaper, revisjons- og advokatfirmaer, banker og myndigheter. Oljeregnskap og ol... Les mer

Annet eller uspesifisert

Anthonstipendet - utdanningsstipend til ungdom

Anthonstiftelsen har som ett av sine formål å yte hjelp til utdanning, og derfor deles det hvert år ut stipender til ungdom gjennom Landsforeningen for Barnevernsbarn, samt til ungdom med minoritetsspråklig bakgrunn på videregående... Les mer