Acta Chemica Scandinavicas forskningsfond

Til ansatte i universitets- og høyskoleinstitusjoner for deltagelse på kongresser, samarbeidsprosjekter etc. Yngre forskere som ønsker å reise i Norden blir gitt fortrinn. Søkeren selv eller veileder må ha publisert arbeider i Organic & Biomolecular Chemistry, Dalton eller PCCP i løpet av de 5 siste årene. Stipendiebeløp: Varierer fra år til år.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her