Apoteker H.S. Knophs og infanterikaptein A. Holms legat

Farmasistudenter som er medlem av Norges Farmaceutiske Forening kan søke om understøttelse fra legatet. Søknaden må være vedlagt opplysninger om inntekts- og formuesforhold, og det må oppgis hvor langt søkeren er kommet i studiet.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her