Etter-/tilleggsutdanningsstøtte fra Norsk Sjøoffisersforbund

Stipend til medlemmer som er arbeidsledige eller står i fare for å bli det og som har stått som aktive medlemmer i minst 36 md etter at de for egen regning og initiativ har gjennomgått f.eks. DP-kurs, GMDSS-kurs, kjemikalie-, gass eller oljetransportkurs o.l. Medlemmer som har fylt 60 år og mottar sjømannspensjon er ikke stipendberettiget. Etter skriftlig søknad kan stipend gis til hel eller delvis dekning (maks støtte kr. 5.000).

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her