H.M. kong Olav Vs Jubileumsfond

Opprettet i anledning 100-årsjubileet for den kristne folkehøgskolen i Norge i 1993. Fondet skal yte hjelp til ungdom mellom 16 og 25 år som ønsker å følge undervisningen ved en kristen folkehøgskole. Stipend gis til: Utenlandske søkere som faller utenfor støtteordningene i Statens lånekasse for utdanning, eller tilsvarende ordninger i andre land. Stipendene gir fri kost og losji ett skoleår. Unge som var innskrevet i fondets gaveprotokoll før 1. juli 1992, har rett til et mindre stipend, uavhengig av kriteriene ovenfor.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her