Johan Christopher Rogges legat

Til verdige studenter ved universitetet eller Polyteknisk institutt. Stipendiebeløp: Porsjoner à inntil kr 1.000 avhengig av legatets inntekter. Stipendiet deles ut hvert 3. år og kun etter forutgående avertering.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her