Lanns legat til fyrvokteres og fiskeres barn

Søkeren må være barn av fyrbetjening eller fiskere (må kunne bekreftes av Trygdekontoret). Foreldrenes inntekt må dokumenteres ved likningsattest og for tiden ikke overstige kr 235.000. Søkeren må dessuten være medlem av kristelig ungdomsforening/studentlag. Søker må være skoleelev eller student ved universitet eller høyskole (attest fra skole/lærersted vedlegges søknaden) og som hovedregel ikke være fylt 25 år. Stipend gis fortrinnsvis til søkere som ikke er forlovet eller gift, fortrinnsrett for borteboende fra hjemmet. Stipendiebeløp: kr 3–5.000.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her