NVE- Studentkontakt

* Støtte til masteroppgave. Vi kan gi støtte til avsluttende studentoppgaver som er relevante for våre fagområder eller forvaltningsoppgaver. Støtten er inntil kr. 10.000,- for dekning av dokumenterte utgifter i forbindelse med masteroppgave (fra 2008). Det må på forhånd inngås avtale mellom studiested og NVE.
* Det er også mulig å søke støtte hos den norske damkomitéen-NNCOLD (Norwegian National Committee on Large Dams).

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her