Norges Golfforbunds Juniorstipend

NGFs Juniorstipend tildeles av NGFs styre etter innstilling fra idrettsavdelingen. Juniorstipendet skal årlig tildeles en jente og en gutt i alderen 13–16 år, som er amatør og som gjennom sesongen har vist fremgang og treningsiver og som samtidig har bidratt til et godt miljø i sin klubb og blant sine medspillere. Stipendet beløper seg til kr 10.000 og skal benyttes til utgiftsdekning i henhold til gjeldende amatørregler. Det aktuelle beløpet står på konto hos NGF og kan benyttes til utgiftsdekning i forbindelse med trening (trener, greenfee, reiser ifm. trening), relevant utdanning, reiseutgifter i samsvar med unntakene i regel 4 og kjøp av golfutstyr og annet trenings- og spilleutstyr etter behovsprøving. Slikt utstyr skal ikke omsettes i penger. All bruk av midler skal godkjennes av NGF før utbetaling. Stipendet tildeles etter søknad fra spilleren selv eller spillerens hjemmeklubb. Idrettsavdelingen i NGF kan også innstille kandidater. Hjemmeklubben skal i alle tilfeller godkjenne søknaden. I søknaden skal oppgis hva spilleren akter å bruke midlene til. Stipendet kan tildeles den samme spilleren kun én gang.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her