Per Langhoffs Minnefond

Søkere må ha gjort en spesiell innsats for utvikling/gjennomføring av medieundersøkelser. Under ellers like forhold vil søkere knyttet til markedsanalyseinstitutter eller media bli foretrukket. Stipendiebeløp: 1–2 porsjoner à kr 10.000.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her