Senterungdommens reisestipend

Stipendet tildeles et medlem i Senterungdommens Landsforbund i organisasjonens ytre ledd (lokallag/fylkeslag). Stipendiaten skal ha gjort en fremragende innsats for å fremme organisasjonens mål, herunder politiske så vel som organisatoriske. Engasjement, nytenkning og kreativitet vektlegges. Gjennom tildelingen skal stipendiaten gis mulighet til økt kjennskap om Senterbevegelsen og/eller politikk generelt. Stipendet skal benyttes til en studietur. Studiereisen avtales med SULs sentralledd og organiseres av dem. Under stipendiatens studietur plikter SUL å legge forholdene til rette for ham/henne for å gjøre ære på et aktivt og verdifullt medlem. Rett til å fremme forslag til kandidater har alle ledd i Senterungdommens organisasjon. SULs organisasjonsutvalg innstiller overfor sentralstyret, som fatter beslutning om tildeling. Stipendet tildeles under SULs landsmøte. Stipendet utlyses årlig og senest to måneder før SULs landsmøte. Frist for innsendelse av forslag på kandidater sendes en måned før SULs landsmøte. Stipendet lyder på kr 7.500.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her