Undervisning

Utdanningsforbundets støtte

Oslo Lærerinnelags Fond Kvinnelige lærere i grunnskolen i Norge kan søke om stipend til videreutdanning og forskning. Forskningen må være innenfor det pedagogiske området og være relatert til grunnskolen. Videreutdanningen må tilsv... Les mer

Undervisning

KS Mastergradsstipend

KS kan tildele masterstipend, kr. 25000,- til studenter som velger å skrive masteroppgave som belyser kommunale/fylkeskommunale emner og problemstillinger. Det er et krav at oppgaven: - Knytter an til aktuelle utfordringer i kom... Les mer

Undervisning

The Madison Torskeklubben Viking Scholarship

Study at one of the top U.S. universities and experience the true American college life. Visit the members of a unique alumni network through extensive travels in the USA. Get an unrivaled opportunity to dive into American society a... Les mer

Undervisning

The Scott & Ella Viking Scholarship

Study at one of the top U.S. universities and experience the true American college life. Visit the members of a unique alumni network through extensive travels in the USA. Get an unrivaled opportunity to dive into American society a... Les mer

Undervisning

Apotek 1

Apotek 1 tilbyr utdanningsstipend til faglig engasjerte og dyktige farmasistudenter som kunne tenke seg en jobb utenfor de store byene etter endt utdanning. • Utdanningsstipendet skal dekke ulike utgifter i forbindelse med studie... Les mer

Undervisning

Miljøringens studentstipend

Formålet med stipendet er å inspirere studenter til å øke sine miljøfaglige kvalifikasjoner. Det kan søkes om støtte til faglig påfyll, som seminarer, konferanser og studiereiser innen fagområdet forurenset grunn og sedimenter. Sti... Les mer

Undervisning

Skadeforebyggende forums masterstipend

Masterstipend til deg som vil skrive oppgave om skader, ulykker årsakssammenheng og forebyggingsmuligheter Skadeforebyggende forum for vil stimulere masterstudenter til å skrive oppgaver som belyser temaer knyttet til skader, uly... Les mer

Undervisning

Husbankens masterstipend

Husbanken deler også i 2017 ut stipender. Stipendene er aktuelle for studenter som ønsker å skrive en masteroppgave med tema knyttet til bolig og boligsosialt arbeid. Alle studenter som er tilknyttet høgskole eller universitet i... Les mer

Undervisning

H.P.Petersens legat

H.P. Petersens Legat er opprettet av brødrene Asdolf, Leo og Wilfred Petersen. Det ble opprettet i 1969 med sin første utdeling i 1971. I disse årene har legatet delt ut kr. 11,7 millioner til studerende ungdom. Den årlige utdeli... Les mer

Undervisning

Haakon Styris studiefond

Haakon Styris Studiefond ble opprettet i 1953 av Haakon Styri. Haakon Styri ble født i Kristiania i 1886. Han gikk på kjemilinjen ved Christiania Teknisk Skole før han fortsatte sin utdannelse i Tyskland, Frankrike og USA. Han var s... Les mer