Youth For Understandings stipender

Stipend til fremme av flerkulturelt lederskap. Årlig deles det ut to stipender à 25 000 til elever på videregående skole som har flerkulturell bakgrunn og som er opptatt på Youth For Understandings' utdanningsprogram. Formålet er å bidra til at flerkulturell ungdom får mulighet til å øke sin språk, kultur- og lederkompetanse. Søknaden bedømmes av en egen komité for flerkulturelt stipend.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her