Medisin/sykepleie/helse

Den Norske Jordmorforenings stipendier (DNJ)

Sentralstyret i Den norske jordmorforening har gleden av å tilby stipend til jordmødre og jordmorstudenter. Jordmorstipendiet er ikke ment å fullfinansiere, men skal gi et bidrag til søkerens forskning, prosjekt eller faglige reise. Les mer

Medisin/sykepleie/helse

ExtraStiftelsen helse og rehabilitering

Hva kan det søkes om? Frivillige organisasjoner med helseformål kan søke om midler til tidsavgrensede prosjekter innen forebygging, rehabilitering og forskning, som retter seg mot målgrupper i Norge. ExtraStiftelsen har en vid forst... Les mer

Medisin/sykepleie/helse

Gunhild Mikkelsens Fond

Til reisestøtte for deltakelse på kurs, kongresser, møter etc. for leger ansatt på Ullevål Sykehus, Onkologisk avdeling. Stipendiebeløp til fordeling ca. 15.000 kr. Les mer

Medisin/sykepleie/helse

Legat til fremme av folkehelsen

Legatets formål er å støtte videreutdannelse, vitenskapelig virksomhet og forsøksvirksomhet innen helsevesenet, velferd for pasienter og andre verdige formål som fremmer folkehelsen. Styret har de senere år prioritert utdeling til u... Les mer

Medisin/sykepleie/helse

Norsk Tannpleierforenings Symposiefond av 1986

Fondsmidlene kan tildeles autoriserte tannpleiere som er medlemmer i Norsk Tannpleierforening, enten som enkeltpersoner eller gruppe. Ved tildeling bør det legges vekt på søkerens faglige bakgrunn og tidligere innsats innen tannplei... Les mer

Medisin/sykepleie/helse

Odd og Randi Gullaksens Legat

Legatets formål er å gi pengestøtte til hjelp for funksjonshemmede og personer med bevegelsesvansker som følge av sykdom, lyte eller medført lidelse. Utdelingen av legatet skal ikke skje i bestemte porsjoner, men etter søkers behov... Les mer