ExtraStiftelsen helse og rehabilitering

Hva kan det søkes om? Frivillige organisasjoner med helseformål kan søke om midler til tidsavgrensede prosjekter innen forebygging, rehabilitering og forskning, som retter seg mot målgrupper i Norge. ExtraStiftelsen har en vid forståelse av helse, noe som innebærer at vi støtter tiltak og prosjekter som fremmer fysisk og psykisk helse, mestring og livskvalitet. Prosjektene vi støtter spenner fra små, lokale, ildsjelprosjekter, til store nasjonale forskningsprosjekter. Extra-midlene skal tilføre noe EXTRA, dvs. vi støtter ikke tiltak som anses som alminnelig drift i organisasjonene eller offentlige oppgaver. Innen forskning støtter vi brukernær forskning.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her