Farmasøytisk etterutdanning

Til farmasøytiske kandidater og reseptarer som støtte til dekning av utgifter til kurs, konferanser o.l. i inneværende år. Det gis ikke støtte til finansiering av ordinære studier. Søknad om stipend må bl.a. inneholde opplysninger om utdanning, praksis og eventuelle andre stipendier som er mottatt til formålet. Det må opplyses om hva som er tema, omfang og tidsrom for studiene. Søkere som mottar stipend må sende rapport for anvendelse av midlene. Det er ikke nødvendig med eget søknadsskjema. Søknadsfrist bekjentgjøres i Norsk Farmaceutisk Tidsskrift, i Norsk Lysningsblad og i Norges Apotekerforenings Tidsskrift, samt på Helsedirektoratets nettsider. NB: Denne ordningen er avhengig av statlig støtte som blir avgjort først etter at Legathåndboken er trykket. Det er følgelig ingen garanti for at ordningen vil eksistere fremover.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her