Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleieres medlemsstipender

* Fagstipend for barnevernspedagoger 2017: Stipender på inntil kr. 20.000,-. Fagstipendet skal bidra til å synliggjøre og videreutvikle barnevernspedagogers fag- og yrkesutøvelse, samt stimulere barnevernspedagoger til å delta i internasjonale fagdiskusjoner. Stipendmottakeren får, tillegg til fagstipend, også tilbud om skrivekurs.
For å søke kreves det at du er: Utdannet barnevernspedagog eller annen tilsvarende utdanning og medlem i FO. Medlemmer på dispensasjon kan også søke.

Du kan søke stipend til:
• Skriving av fagartikkel/bok/bokkapittel med tema innenfor barnevernspedagogens yrkesfelt, forskning eller annet fagutviklingsarbeid.
• Utforme paper/presentasjon/poster for deltagelse på nasjonal eller internasjonal konferanse.
• Utarbeide PhD søknad.
• Annet faglig utviklingsarbeid som bidrar til å styrke og synliggjøre barnevernspedagogens posisjon eller arbeidsfelt.

Fagartikkelen ønskes i hovedsak publisert i Fontene/Fontene forskning, men kan også publiseres i andre tidsskrifter som er opptatt av barnevernspedagogers fagfelt (for eksempel Tidsskriftet Norges barnevern, Fokus på familien el.).*Fagstipend for sosionomer og velferdsvitere 2017: Stipender på inntil kr. 20.000,-. Fagstipendet skal bidra til å synliggjøre og videreutvikle sosionomers og velferdsviteres fag- og yrkesutøvelse, samt stimulere til å delta i internasjonale fagdiskusjoner. Stipendmottakeren får, tillegg til fagstipend, også tilbud om skrivekurs.

For å søke kreves det at du er: Utdannet sosionom/bachelor i sosialt arbeid, velferdsviter/bachelor i arbeids- og velferdsfag eller annen tilsvarende utdanning og medlem i FO. Medlemmer på dispensasjon kan også søke.

Du kan søke stipend til:
• Skriving av fagartikkel/bok/bokkapittel med tema innenfor sosionomens eller velferdsviterens yrkesfelt, forskning eller annet fagutviklingsarbeid.
• Utforme paper/presentasjon/poster for deltagelse på nasjonal eller internasjonal konferanse.
• Utarbeide ph.d.-søknad.
• Annet faglig utviklingsarbeid som bidrar til å styrke og synliggjøre sosionomers og velferdsviteres posisjon eller arbeidsfelt.
Profesjonsrådet for sosionomer oppfordrer praktikere til å søke fagstipend. Temaer vi oppfordrer medlemmer til å belyse denne gangen er blant annet sosialt arbeid i NAV, kriminalomsorgen, helsevesenet, samfunnsarbeid, grasrotarbeid, politisk påvirkningsarbeid, boligsosialt arbeid, rus og psykisk helse.

Fagartikkelen ønskes i hovedsak publisert i Fontene eller Fontene forskning, men kan også publiseres i andre tidsskrifter innen profesjonenes fagfelt.
Du kan lese mer om stipendet på FOs hjemmeside: https://www.fo.no/sosionomer/utlysning-av-fagstipend-for-sosionomer-velferdsvitere-2016-article11229-145.html

* Fagstipend for vernepleiere 2017: Stipender på inntil kr. 20.000,-. Fagstipendet skal bidra til å synliggjøre og videreutvikle vernepleieres fag- og yrkesutøvelse, samt stimulere til å delta i internasjonale fagdiskusjoner. Stipendmottakeren får, tillegg til fagstipend, også tilbud om skrivekurs.

For å søke kreves det at du er: Utdannet vernepleier eller annen tilsvarende utdanning og medlem i FO. Medlemmer på dispensasjon kan også søke.

Du kan søke stipend til:
• Skriving av fagartikkel/bok/bokkapittel med tema innenfor vernepleierens yrkesfelt, forskning eller annet fagutviklingsarbeid.
• Utforme paper/presentasjon/poster for deltagelse på nasjonal eller internasjonal konferanse.
• Utarbeide ph.d.-søknad.
• Deltakelse på skrivekurs tilpasset for fagfellevurderte artikler
• Annet faglig utviklingsarbeid som bidrar til å styrke og synliggjøre vernepleieres posisjon eller arbeidsfelt.
Profesjonsrådet for vernepleiere oppfordrer vernepleiere både fra praksis feltet og akademia til å søke stipend. Gode praksiseksempler, poster og presentasjoner eller forskning som fremmer vernepleierfaglig utvikling er vårt hovedfokus.
Fagartikkelen ønskes i hovedsak publisert i Fontene/Fontene Forskning, men kan også publiseres i andre tidsskrifter som er opptatt av vernepleierens fagfelt (for eksempel Norsk tidsskrift for atferdsanalyse, LUPE el.). Mer informasjon finner du på FOs hjemmesider: https://www.fo.no/vernepleiere/utlysning-av-fagstipend-for-vernepleiere-2016-article11228-147.html

* Stipend til tillitsvalgte i FO - Olav Knudsens minnestipend: Har du et tillitsverv i FO, lokalt eller sentralt, er du velkommen til å søke om stipend. Stipendmidlene skal brukes til å stimulere deg som tillitsvalgt i FO ved å dekke utgifter du har til opplærings- og utviklingsformål som er relevant for din funksjon som tillitsvalgt. Dette kan være prosjekter, videreutdanning, kurs eller konferanser knyttet til temaer som er berørt i LOs handlingsplaner, på FOs kongress, i FOs prinsipprogram, FOs handlingsplaner eller avdelingens handlingsplaner. Stipendmidlene kan også dekke tapt arbeidsfortjeneste.
Du kan lese mer om stipendet på FOs hjemmeside:
https://www.fo.no/stipender/stipend-til-tillitsvalgte-i-fo-olav-knudsens-minnestipend-article305-249.html


Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her