Fondet til fremme av allmennmedisinen i Trøndelag (NidarosFondet)

Fondets formål er å øke og formidle kunnskaper innenfor det allmennmedisinske fagområdet, samt fremme grunn-, videre- og etterutdannelsen av leger i allmennmedisin. Tilskudd kan ytes til enkeltpersoner og grupper av allmennpraktiserende leger og andre som arbeider for Fondets formål i Trøndelag. Det forutsettes at det ikke er naturlig at andre finansieringsordninger gir den økonomiske bistand.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her