Legat til fremme av folkehelsen

Legatets formål er å støtte videreutdannelse, vitenskapelig virksomhet og forsøksvirksomhet innen helsevesenet, velferd for pasienter og andre verdige formål som fremmer folkehelsen. Styret har de senere år prioritert utdeling til utviklingsprosjekter innen folkehelse, og det er ikke gitt midler til utdanning eller liknende til enkeltpersoner.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her